kuva naisesta rannalla

Manifestointi: miten luot unelmiesi elämän

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Henkisyys- ja new age -piireissä manifestointi on suosittu termi, jota käytetään usein synonyymina unelmien toteuttamiselle ja tavoitteiden saavuttamiselle.

Mutta mitä manifestointi oikeastaan on, ja miten se toimii? Miten voit edistää tavoitteidesi saavuttamista kehon, mielen ja hengen tasolla? Miten luot unelmiesi elämän?

Näihin kysymyksiin saat vastauksen lukemalla tämän artikkelin.

Mitä manifestointi on

Manifestointi viittaa siihen, miten me ihmiset luojaolentoina vaikutamme ympäristöömme, tuoden siinä konkreettisesti esille omia ajatuksiamme, tunteitamme, kehotuntemuksiamme… ja sieluamme.

Onkin tärkeää tiedostaa, että manifestointi ei ole mikään yksittäinen rituaali tai x päivää kestävä tapahtuma, vaan me teemme sitä koko ajan – ihan koko ajan!

Manifestointi on kuin hengittämistä: teemme sitä jatkuvasti, olimmepa asiasta tietoisia tai emme.

Ja aivan samoin kuin voimme hengittää syvään tai pinnallisesti, voimme manifestoida asioita, joista olemme aina unelmoineet – tai asioita, joita emme missään nimessä haluaisi elämäämme.

Jep, luit aivan oikein. Voimme yhtä hyvin luoda elämäämme leppoisaa rantalomaa rakkaamme kainalossa, kuin lisää yksinäisyyttä, terveysongelmia ja rahavaikeuksia.

Pohjimmiltaan manifestoinnissa on kyse siitä, kuinka tiedostavia olemme tekemisiemme suhteen, ja kuinka halukkaita olemme ottamaan vastuun itsestämme ja omasta onnellisuudestamme.

Minusta on yksinkertaisinta ajatella manifestointia jatkuvana prosessina, johon vaikuttavat seuraavat tekijät: keho, mielentila ja henki.

Näistä kolmesta ”kokista” jokainen heittää soppaan omat mausteensa, ohjaten lopputulosta joko positiiviseen (tasapainoiseen, laajenevaan) tai negatiiviseen (epätasapainoiseen, supistuvaan) suuntaan.

Voidaksemme toteuttaa tavoitteemme on tärkeää huolehtia siitä, että jokainen näistä kolmesta puhaltaa yhteen hiileen, ja edistää toivottua lopputulosta.

kuva kolmiosta

Hermeettisen periaatteen mukaan elämän ja olemisen eri tasoilla on aina vastaavuuksia: ”Niin ylhäällä kuin alhaalla, niin ulkona kuin sisällä.”

Maailmankaikkeudessa kaikki on energiaa, ja kaikki vaikuttaa kaikkeen universaalien lainalaisuuksien mukaisesti.

Manifestoinnista puhuttaessa tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mitä tapahtuu sisäisessä todellisuudessamme, heijastuu yleensä pienellä viiveellä ulkoiseen todellisuuteemme.

Jokainen ajatus ja tunne vaikuttaa siis vähäisessä määrin siihen, millaiseksi elämä muodostuu.

Mitä useammin ajattelemme tiettyä ajatusta, tai tunnemme tiettyä tunnetta, sitä voimakkaampi vaikutus sillä on ulkoiseen todellisuuteemme.

Sisäistämällä tämän ”manifestoinnin pääperiaatteen” huomaamme, kuinka tärkeää on ottaa vastuu omista ajatuksistamme ja tunteistamme, eli omasta mielentilastamme.

Manifestointi lyhyesti

  • On jatkuvaa toimintaa.
  • Voi olla tietoista tai tiedostamatonta.
  • Tapahtuu kehon, mielen ja hengen vuorovaikutuksessa.
  • Voi tuottaa negatiivisia tai positiivisia tuloksia.

Manifestointi & mieli

Manifestoinnin yhteydessä viitataan usein Vetovoiman Lakiin, joka on läheisessä yhteydessä edellä kuvailemaani hermeettiseen periaatteeseen.

Samoin kuin keho, sielu, pöytä ja hengittämämme ilma, myös ajatukset ja tunteet ovat energiaa. Kaikilla näillä on niille ominainen värähtelytaajuus, mikä saa ne ilmenemään niille ominaisella tavalla.

Ajatukset ja tunteet liittyvät kiinteästi yhteen, samoin kehotuntemukset.

Tapahtumaketju etenee usein siten, että ensin tapahtuu aistihavainto (näet roskan maassa tai tunnet vatsaasi kipristävän), havaintoa seuraa ajatus, ja ajatusta seuraa tunne.

Toisaalta joskus tunne voi edeltää ajatusta. Näin käy esimerkiksi silloin, kun alitajunnasta nousee tietoisuuteen jokin tukahdutettu tunne, ja tulkitset sen ajatuksissasi tietyllä tavalla.

Lue lisää siitä, miten alitajunta vaikuttaa mielentilaan: Varjo on ihmisen pimeä puoli

Emme voi juurikaan säädellä sitä, mitä ulkopuolellamme ja kehossamme tapahtuu, eli millaisia ärsykkeitä havaintokenttäämme nousee.

Voimme kuitenkin valita, millaisin ajatuksin ja tuntein reagoimme. Ja juuri tässä kohtaa otamme (halutessamme) vastuun omasta mielentilastamme.

kuva maalauksesta, jossa lukee ilo

Mielentilamme vaikuttaa olennaisella tavalla siihen, millä taajuudella henkilökohtainen energiakenttämme eli auramme värähtelee. Se puolestaan toimii kuin magneetti, vetäen puoleensa sellaisia asioita, jotka värähtelevät samalla taajuudella.

Matalavärähteiset ajatukset ja tunteet kuten itsekritiikki, syyttely, vetäytyminen, murehtiminen ja stressaaminen laskevat auramme värähtelytaajuutta. Tällöin ryhdymme vetämään puoleemme tällä samalla taajuudella värähteleviä asioita kuten arvostelua, yksinäisyyttä ja puutetta.

Sen sijaan korkeavärähteiset ajatukset ja tunteet kuten kiitollisuus, ilo ja anteliaisuus vetävät puoleensa korkeavärähteisiä asioita kuten hyvinvointia, vaurautta ja rakkautta.

Ymmärtämällä miten manifestointi toimii, voimme välttyä luomasta ympärillemme sellaista, mitä emme halua. Vastuu voi tuntua suurelta, mutta toisaalta meillä on vapaus luoda elämästämme juuri sellaista kuin toivomme.

Miksi vaikeuksilla on taipumusta kasaantua (”Murphyn Laki”)?

Hengen tasolla matalavärähteinen mielentila lähettää Universumille signaalia, ettemme selviydy tehtävistä, joita harjoittelemme sillä hetkellä Elämänkoulussa: minä en pysty tähän, tämä on liikaa.

Tästä seuraa, ettei positiivisia mahdollisuuksia avaudu eteemme, ennen kuin olemme onnistuneet luovimaan tyynemmille vesille; vaikka uusi mahdollisuus voisi helpottaa tilannetta, muutos merkitsee aina lisähaastetta – ja siihen emme ole selvästikään valmiita.

Päästäksemme Elämänkoulussa seuraavalle luokalle meidän on siis osoitettava, että kykenemme suoriutumaan nykyisistä tehtävistämme ja haasteistamme.

Tämä ei tarkoita sitä, että kaiken pitäisi olla ”täydellisesti”.

Kun olemme suurimman osan ajasta levollisessa mielentilassa ja osoitamme kiitollisuutta siitä mitä meillä on, lähetämme Universumille vahvaa signaalia, että olemme valmiita laajenemaan.

Manifestointi & keho

Silloin kun terveydentilamme ei ole parhaalla mallilla, kehotuntemukset voivat aiheuttaa hurjan paljon matalavärähteisiä ajatuksia ja tunteita.

Voidaksemme manifestoida toivomiamme asioita onkin erittäin tärkeää huolehtia kehon terveydestä!

Oman kehon luontaisten syklien tunteminen ja noudattaminen on tehokasta vastalääkettä nykymaailman suorituskeskeiselle toimintatavalle, jolla on taipumusta piiskata meitä kohti terveysongelmia ja loppuunpalamista.

Meistä jokainen tietänee omasta kokemuksesta, ettei väsyneenä (saati sitten sairaana) saa aikaan läheskään yhtä paljon ja yhtä laadukasta kuin levänneenä ja hyvinvoivana.

Kun tunnemme syklimme, eli tiedämme miten aktiiviset jaksot ja lepojaksot vaihtelevat omassa elämässämme, voimme käyttää tätä arvokasta tietoa aikataulujemme suunnitteluun, ja vältämme kuormittamasta itseämme liikaa.

Vähemmällä ponnistelulla on mahdollista saada aikaan enemmän ja parempia tuloksia, kun teemme yhteistyötä kehomme kanssa.

Lisätietoa sykleistä saat liittymällä mukaan Kuun Polulle.

Kehomme on energiaa, ja se vaikuttaa myös suoraan energiakenttämme värähtelytaajuuteen.

Jos keho on kuormittunut esimerkiksi sairauden, kiputilan, ravintoainepuutoksen, kuona-aineiden, tupakoinnin tai päihteiden käytön seurauksena, se laskee auran värähtelyä.

Onkin tärkeää pyrkiä edistämään kehon hyvinvointia ja korkeaa värähtelyä elämäntapavalintojen kautta.

kuva omenasta

Myös elinympäristömme siisteydellä on meihin huomattava merkitys energiatasolla.

Henkilökohtainen tilamme (koti, työhuone, auto jne.) on eräänlainen kehomme jatke, ja myös sillä on suuri vaikutus kykyymme manifestoida toivomiamme asioita.

”Mess and clutter are unfinished actions and they represent a lack of self-support, ungroundedness and self-abandonement.”

GIGI YOUNG

Mielestäni Gigi Youg osuu naulan kantaan alleviivatessaan, että sotku ja roina ovat keskeneräisiä toimintoja, jotka ilmentävät epävarmuutta, heikkoa maadoitusta ja itsensä hylkäämistä.

Arvaat varmaan, millä taajuudella ne värähtelevät.

Ja aivan samoin kuin matalavärähteinen mielentila, myös kaaoksessa oleva elinympäristö lähettää Universumille viestiä siitä, ettei ihminen selviydy nykyisistä haasteistaan.

Jos siis haluat tukea toiveidesi toteutumista konkreettisella tasolla, siivoa kotisi ja työtilasi. Petaa sänkysi joka aamu, järjestä työtilasi päivän päätteeksi, ja opettele panemaan tavarat paikoilleen heti käytön jälkeen.

Edistä tavoitteidesi saavuttamista sisustamalla kotisi sellaisin värein ja esinein, jotka kohottavat ympäristösi energiavärähtelyä.

Manifestointi & henki

Sivusin tätä osa-aluetta jo ylempänä, sillä kaikki liittyy kaikkeen. Haluan kuitenkin puhua hiukan lisää hengen roolista manifestoinnissa, sillä tämä on erittäin tärkeää.

Tiedätkö, mikä on elämäntehtäväsi (sieluntehtäväsi), eli tiedätkö miksi olet syntynyt Maan päälle siihen kehoon, mikä sinulla on?

Jos vastaus on kyllä, voit onnitella itseäsi.

Jos taas vastauksesi on ei tai olet epävarma, kannustan sinua ottamaan asiasta selvää. Hengellä on nimittäin tärkeä – ellei jopa tärkein – rooli siinä, millaiseksi elämämme muotoutuu.

Mitä paremmin olemme yhteydessä Korkeampaan Itseemme eli omaan henkiseen olemukseemme, ja mitä selkeämmin tiedostat oman elämäntehtävämme, sitä helpompi meidän on manifestoida sitä mitä haluamme.

Miksi? Koska tällöin se, mitä haluamme saada aikaan, on todennäköisesti linjassa sen kanssa, mitä meidän on tarkoituskin saada aikaan tässä elämässä. Hankkeella on itsensä Universumin (voit halutessasi kutsua sitä myös Jumalaksi) siunaus ja tuki takanaan.

Egolähtöinen, usein tiedostamaton manifestointi voi sen sijaan olla räikeässä ristiriidassa elämäntehtävämme (ja Universumin!) kanssa. Tällöin Elämä kasaa tiellemme esteitä, kunnes hoksaamme olevamme hakoteillä ja muutamme toimintaamme.

Jos olet epävarma omasta elämäntehtävästäsi, kokeile seuraavia:

  • Ryhdy meditoimaan säännöllisesti. Tämä vahvistaa yhteyttä henkiseen olemukseesi, ja auttaa sinua kuulemaan intuitiosi johdatusta.
  • Muistele asioita, joista innostuit lapsena. Mitä harrastit mielelläsi? Mikä oli unelma-ammattisi?
  • Pohdi vahvuuksiasi. Missä asioissa olet luontaisesti lahjakas? Entä millaisia käänteentekeviä oivalluksia olet tehnyt tämän elämän varrella?
  • Tutki elämäntehtävääsi tarot- tai oraakkelikorttien, riimujen tai astrologian avulla.
  • Tule mukaan Kuun Polulle. Tee Uudenkuun rituaali, ja aseta tavoitteeksi selvittää elämäntehtäväsi. Katso ohjeet rituaalin suunnitteluun ja toteuttamiseen Kuutyökirjasta.

Kaikenlainen itsetuntemusta kehittävä ja henkisellä polulla eteenpäin vievä toiminta auttaa selkiyttämään omaa elämäntehtävää.

Ja mitä selkeämpi käsitys sinulla on elämäntehtävästäsi, sitä parempi olet manifestoimaan juuri niitä asioita, joilla on positiivinen vaikutus elämääsi ja ympäristöösi.

Lopuksi

Manifestointi on laaja aihe, jonka alle nivoutuu moni henkisellä polulla eteen tuleva asia.

Se on elämänmittainen prosessi, jossa on mahdollisuus kehittyä jatkuvasti paremmaksi ja paremmaksi – sitä mukaa, kun itsetuntemus kehittyy.

Tässä kohtaa heitän pallon sinulle. Millaisia ajatuksia ja kokemuksia sinulla on manifestointiin liittyen? Mikä on paras vinkkisi unelmien toteuttamiseen?

♥ Anna ♥

Lue lisää

Se Oikea auttaa sinua kasvamaan ihmisenä

Varjotyöskentely (osa 1): energiat liikkeelle kehon ja kodin puhdistamisella

Hyvää yötä! Paranna unen laatua näillä vinkeillä

Kuvat

Pexels

LATAA KUUTYÖKIRJA + TOTEUTA UNELMASI!
Kuutyöskentelyn avulla syvennät itsetuntemustasi, vahvistat yhteyttä luontaisiin sykleihisi, ja edistät tavoitteidesi saavuttamista. Ilmaisesta, 29-sivuisesta Kuutyökirjasta löydät parhaat työvälineet kuutyöskentelysi tueksi. Lisää vinkkejä ja kuutietoutta saat 1 - 2 kertaa kuukaudessa ilmestyvässä uutiskirjeessä suoraan sähköpostiisi.
En pidä roskapostista. Voit luottaa siihen, ettei sähköpostiosoitettasi käytetä muihin tarkoituksiin.

Mitä mieltä olet? Jätä kommentti!

TEE SÄHKÖPOSTITILAUS BLOGIIN

Kirjoita sähköpostiosoite, jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.