sekoittaminen_artikkelikuva

Tarotin ABC: Korttipakan sekoittaminen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Tällä kertaa haluan jakaa teille ajatuksiani tarotpakan sekoittamisesta. Kerron, miksi korttipakka kannattaa mielestäni sekoittaa huolellisesti ennen jokaista tarottulkintaa. Esittelen kolme yleisintä sekoitustekniikkaa (katso video!), ja jaan parhaat vinkkini sekoituksen onnistumiseen.

Lopuksi tuon esille ajatuksiani muutamasta tarotpakan sekoittamiseen liittyvästä hassusta uskomuksesta. Ne koskevat pakan käsittelyä ja niin sanottuja ”loikkarikortteja”.

Sekoitus on tärkeä vaihe tarottulkinnassa

Tarotpakan sekoittaminen on ensimmäinen – ja tärkeä! – vaihe, kun lähdetään tekemään tarottulkintaa. Kortit sekoitetaan huolellisesti, sillä ne on tarkoitus nostaa ”sokkona” tulkintaa varten. Jos tiedät yhdenkään kortin sijainnin etukäteen, se estää sinua nostamasta kortteja pakasta nojautuen puhtaasti intuitiiviseen puoleesi.

Varmista siis, että käytät sekoittamiseen riittävästi aikaa.

Sekoittamisella on muitakin tärkeitä tehtäviä kuin korttien saaminen satunnaiseen järjestykseen. Samalla kun keskityt sekoittamaan pakkaa, rauhoitut, maadoitut ja virittäydyt oikeaan mielentilaan tulkintaa varten. Looginen ja kontrolloiva arkiminäsi astuu hieman taka-alalle, ja näin intuitiivisten ja alitajuisten viestien on helpompi päästä läpi.

Sekoittaminen on myös voimakas keino vaikuttaa tarotpakan energeettiseen tilaan. Se ikään kuin puhdistaa pöydän, eli hajottaa pakassa ennestään olevan energialatauksen.

Tarotpakkaan saattaa kasaantua energiaa ympäristöstä ja korttien kanssa kosketuksissa olevista ihmisistä. Ellet halua, että nämä ”energiajäämät” häiritsevät tulkinnan tekemistä, sekoita kortit huolellisesti ennen kuin aloitat. Tarvittaessa voit myös käyttää lisänä muita puhdistusmenetelmiä, kuten suitsutusta, aurasprayta, suolaa tai kristalleja.

Korttipakan sekoittaminen nakkailemalla

Korttipakan sekoittamiseen on olemassa erilaisia tekniikoita. Sinun ei tarvitse opetella niitä kaikkia ollaksesi hyvä tarottulkitsija, vaan riittää että opit kunnolla edes yhden tekniikan. Kokeile rohkeasti erilaisia menetelmiä ja valitse se, mikä tuntuu sopivan parhaiten sinulle ja käyttämällesi tarotpakalle.

Yleinen tapa sekoittaa kortteja on nimeltään nakkailusekoitus (overhand suffle). Siinä korttipakka lepää toisessa kädessäsi kyljellään. Erotat vapaalla kädellä sen toisesta reunasta satunnaisen pinon kortteja, ja nostat ne pakan toiselle puolelle. Oikeastaan kyse on siis pakan leikkaamisesta kahtia, eivätkä kortit sekoitu kovin tehokkaasti.

Toisessa nakkailusekoituksen variaatiossa erotat vapaalla kädellä noin puolet pakasta, ja työnnät tämän korttinipun kylki edelle pakan väleihin. Tällöin kortit sekoittuvat tehokkaammin, mutta ne saattavat kulua reunoistaan, kun hankaat niitä toistensa lomaan. Itse en käytä tätä menetelmää lainkaan tarotkorttieni kanssa.

Kolmas ja mielestäni suositeltavin tapa tehdä nakkailusekoitus on erottaa pakasta reilu määrä kortteja vapaaseen käteen, ja pudotella siitä sitten pienempiä nippuja pakan toisella puolelle. Tällä tyylillä kortit sekoittuvat kohtalaisen tehokkaasti.

Monet tarot- ja erityisesti oraakkelipakat ovat erittäin suurikokoisia. Jos sinulla on sekoitettavanasi kovin suurikokoinen pakka, kokeile soveltaa nakkailusekoitusta siten, että kortit ovat kädessäsi pystysuorassa. Tämä saattaa tehdä sekoituksesta hallitumpaa.

Korttipakan sekoittaminen pläräystekniikalla

Toinen suosittu sekoitustekniikka on pläräys (riffle suffle), ja se on paras tapa saada korttipakka nopeasti sekaisin. Tämä tekniikka vaatii hiukan enemmän harjoittelua, mutta on ehdottomasti sen arvoista.

Tässä ohjeet vaihe vaiheelta:
• Jaa korttipakka kahteen osaan, ja ota puolet pakasta kumpaankin käteesi.
• Aseta pakanpuolikkaat pitkittäissuunnassa toisiaan vasten. Alussa pakkojen välillä voi olla etäisyyttä pari senttimetriä.
• Taivuta pakanpuolikkaita alaspäin mutkalle peukaloiden ja etusormien avulla.
• Ryhdy vapauttamaan kortteja vähitellen peukaloillasi siten, että kortit laskeutuvat pöydälle vuorotellen kummastakin nipusta ja asettuvat reunoistaan toistensa lomaan.
• Taivuta lopuksi pakkoja vastakkaiseen suuntaan (eli ylöspäin mutkalle), ja työnnä ne samalla kokonaan lomittain, jolloin muodostuu yksi kokonainen korttipino.

Tämän tekniikan miinuspuolena on se, että kortteja joutuu kohtelemaan melko kovakouraisesti ja ne saattavat taipua. Pläräyksen voi kuitenkin tehdä myös poikittaissuunnassa tai kulmittain, jolloin kortteja ei tarvitse taittaa niin paljon. Oman kokemukseni mukaan poikittaissuunnassa tehtävä pläräys toimii hyvin erityisesti suurikokoisten korttipakkojen kanssa.

Osapakkojen ”lopputaivutus” ei myöskään ole välttämätön, vaan sen sijasta voit yksinkertaisesti vain työntää pakanpuolikkaat toistensa lomaan.

Pläräystekniikka on henkilökohtainen suosikkini, sillä sen avulla tarotkortit sekoittuvat perusteellisesti, ja osa korteista päätyy automaattisesti käänteiseen asentoon. Ellei sinulla ole tapana huomioida tarottulkinnoissasi korttien käänteisiä merkityksiä, muista pläräystekniikkaa käyttäessäsi varmistaa, että molemmat pakanpuolikkaat ovat aluksi käsissäsi samansuuntaisesti. Muutoin toisen pinon kortit päätyvät pakkaan väärinpäin.

Pläräys kulmittain.

Korttipakan sekoittaminen pesutekniikalla

Kolmas yleisesti käytetty tapa sekoittaa korttipakka on levittää kaikki kortit pöydälle, ja sekoitella niitä käsin sikin sokin. Tämän tekniikan nimi on pesu (wash), ja se on todella tehokas keino saada kortit satunnaiseen järjestykseen, joskin korttien kerääminen takaisin pinoksi on työlästä ja aikaa vievää puuhaa.

Minulla on tapana käyttää pesutekniikkaa erityisesti silloin, kun otan uuden korttipakan käyttöön, tai haluan jostakin muusta syystä todella rikkoa pakassa vallitsevan energeettisen tilan. Esimerkiksi jos olen käyttänyt pitkään samaa tarotpakkaa asiakastulkinnoissa, sen energia voi alkaa tuntua raskaalta. Tällöin on paikallaan ”nollata tilanne”, eli poistaa energiajäämät sekoittamalla kortit perusteellisesti omin käsin pyörittelemällä.

Koko pakka sekaisin

Mistä tietää, että sekoitus on valmis? Matemaatikko Persi Diaconisin mukaan seitsemän pläräystä saa tavallisen pelikorttipakan täysin sekaisin, eli satunnaistaa sen. Koska pelikorttipakassa on vain 52 korttia ja tarotpakassa yleensä 78 korttia, tarotpakka tarvinnee vielä muutaman ylimääräisen pläräyskierroksen.

Jos haluat saada korttipakan sekaisin pesumenetelmällä, Diaconisin mukaan hyvään pesutulokseen riittää puoli minuuttia ja loistavaan pesutulokseen kokonainen minuutti. Tämäkin tutkimustulos koskee tavallisia pelikortteja, joten itse valitsisin tarotkorteille hiukan pidemmän pesuohjelman.

Kun arvioit sekoituksen riittävyyttä tarotkorttien kohdalla, tärkein mittari on oma intuitiosi: se kertoo, milloin on aika lopettaa sekoittaminen ja siirtyä tulkinnan seuraavaan vaiheeseen. Uskalla luottaa sisäiseen johdatukseesi, ja laske pakka kädestäsi siinä vaiheessa kun tunnet, että nyt kortit ovat sekaisin.

Ikuisuuskysymys: kuka kortit sekoittaa?

Tarotkorttien ympärillä liikkuu kaikenlaisia hassuja myyttejä ja uskomuksia, joista haluan tässä yhteydessä nostaa esille muutaman. Ensimmäisen myytin mukaan sen, jolle tulkinta tehdään, pitäisi sekoittaa tarotpakka. Ja toisen myytin mukaan sekoituksen yhteydessä pakasta tahattomasti putoavat kortit (engl. jumper cards) ovat tulkinnan kannalta erityisen tärkeitä.

Monet tuntuvat ajattelevan, että tarotkortit toimivat tulkinnassa vain siinä tapauksessa, että se jolle tulkinta tehdään on henkilökohtaisesti koskettanut kortteja, ja mielellään sekoittanut ne itse. Toisaalta taas monet ovat sitä mieltä, että tarotpakka on henkilökohtainen, eikä kenenkään toisen pitäisi antaa koskea siihen.

Henkilökohtainen mielipiteeni on, että sillä tuskin on tarottulkinnan onnistumisen kannalta suurta merkitystä, kuka kortteihin koskee ja kuka ei. Olen tehnyt sekä livetulkintoja että etätulkintoja, ja molemmat ovat antaneet hyviä tuloksia.

Suhtaudun tarotpakkoihini kunnioittavasti, mutta käytännöllisesti. Tulkitessani kortteja toiselle ihmiselle minulla on tapana sekoittaa kortit itse. Sekoittaminen on minulle rituaali, joka auttaa minua virittäytymään vastaanottavaiseen mielentilaan korttien tulkitsemista varten. Samalla myös kysyjä saa hieman aikaa rauhoittua ja pysähtyä kysymyksensä äärelle.

On tärkeää, että tarottulkinta lähtee liikenteeseen myönteisessä ja vastaanottavaisessa mielentilassa. Jos joudut keräilemään lattialle levinneitä kortteja, keskittymisesi saattaa herpaantua ja tulkinta lähtee alusta alkaen väärille raiteille. Kaikki eivät osaa sekoittaa kortteja, joten minusta ei tunnu hyvältä ajatukselta antaa kysyjän sekoittaa pakkaa, ellei hän välttämättä itse halua (ja mainitse olevansa taikuri tai pokerihai).

Sinällään en näe siitä koituvan mitään haittaa, että toinen ihminen koskee tarotkortteihini. Pyydän kysyjää pukkaamaan pakan kahtia sekoittamisen jälkeen, levitän kortit viuhkaksi pöydälle ja annan kysyjän itse valita ne kortit, jotka tulevat mukaan tulkintaan. Kun tulkinta on tehty, puhdistan korttipakan energiajäämistä esimerkiksi kopauttamalla sitä, ja jättämällä sen lepäämään vuorikristallin seuraan.

”Loikkarikorttien” merkitys tulkinnan kannalta

Toisen myytin mukaan sekoituksen yhteydessä tarotpakasta vahingossa putoava kortti (tai kortit) on erityisen merkityksellinen tulkinnan kannalta, ja se kannattaa ehdottomasti siirtää syrjään ennen kuin jatkaa sekoittamista.

Minä suhtaudun tähän myyttiin hieman ristiriitaisin ajatuksin. Joskus sekoittaminen ei vain onnistu, ja kortit leviävät sinne sun tänne. Tällöin tuskin on kyse mistään sen kummemmasta merkistä kuin siitä, että olisi paikallaan harjoitella lisää sekoitustekniikoita, tai keskittyä paremmin siihen mitä on tekemässä.

Joskus pakasta pomppaava kortti tuntuu kuitenkin intuitiivisesti tärkeältä, ja otan sen mukaan tulkintaan. Tällöin sillä saattaa todellakin olla tärkeä viesti välitettävänään. Kaiken kaikkiaan ”loikkarikortteja” koskevaan myyttiin ei mielestäni voida antaa mitään yksiselitteistä ohjetta. Pudonneen tarotkortin merkitystä on viisasta arvioida tapauskohtaisesti.

Lopuksi

Mikä sekoitustekniikka on sinun henkilökohtainen suosikkisi tarot- ja oraakkelikorttien kanssa? Oletko törmännyt vastaaviin myytteihin ja uskomuksiin, ja mitä mieltä olet niistä? Jos sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, jätä ne tuohon alapuolelle!

♥Anna♥

Katso video tarotkorttien sekoittamisesta YouTubessa

Tarotin ABC: Korttipakan sekoittaminen

Lue lisää

Testaa, kuka tarotpakan Kuningattarista olet!

Voimaannuttava tarot – löydä sisäiset voimavarasi korttien avulla

Tarotin ABC: Top 3 vinkkiä, mitä tarotkorteilta kannattaa kysyä

Lähteet

https://puutyolainen.wordpress.com/2016/03/03/kuinka-sekoittaa-kortit/
Kuvat

Tämän artikkelin kuvat ovat omia, paitsi kuva suitsukkeesta Unsplash. Ethän käytä kuviani ilman lupaa.

LATAA KUUTYÖKIRJA + TOTEUTA UNELMASI!
Kuutyöskentelyn avulla syvennät itsetuntemustasi, vahvistat yhteyttä luontaisiin sykleihisi, ja edistät tavoitteidesi saavuttamista. Ilmaisesta, 29-sivuisesta Kuutyökirjasta löydät parhaat työvälineet kuutyöskentelysi tueksi. Lisää vinkkejä ja kuutietoutta saat 1 - 2 kertaa kuukaudessa ilmestyvässä uutiskirjeessä suoraan sähköpostiisi.
En pidä roskapostista. Voit luottaa siihen, ettei sähköpostiosoitettasi käytetä muihin tarkoituksiin.

Mitä mieltä olet? Jätä kommentti!

TEE SÄHKÖPOSTITILAUS BLOGIIN

Kirjoita sähköpostiosoite, jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.