voimaannuttava_artikkelikuva

Voimaannuttava tarot – löydä sisäiset voimavarasi korttien avulla

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Tarot- ja oraakkelikortteja on perinteisesti käytetty tulevaisuuden ennustamiseen. Tarotkortit saattavatkin tuoda mieleesi hämyisessä huoneessa istuvan ennustajaeukon kristallipalloineen ja mustine kissoineen, kertomassa sinulle milloin pääset naimisiin ja montako lasta tulet saamaan.

Tulevaisuutta ennustavassa tavassa tulkita tarotkortteja on kuitenkin monia ongelmia. Ensinnäkin ennustaminen edellyttää uskoa siihen, että ihmisen elämänpolku on pitkälti ennalta määrätty, eikä tekemillämme valinnoilla ole lopputuloksen kannalta juurikaan merkitystä. Tällöin herää kysymys, mitä merkitystä ihmisen elämällä, tai elämällä ylipäätään edes on.

Toisena ongelmana näen sen, ettei ennustava tarottulkinta ole välttämättä kovin voimaannuttava, innostava tai rohkaiseva kokemus, vaan sillä voi olla jopa ihmistä passivoiva ja lannistava vaikutus. Se voi saada sinut esimerkiksi ajattelemaan, että on turha edes yrittää kolmatta lasta, sillä ”sitä ei näkynyt korteissa”.

Kolmanneksi haluan vielä nostaa vastuukysymyksen. Jos ennustaja antaa sinulle valmiiksi pureskellut vastaukset ja väittää tietävänsä miten asiat menevät, hän ottaa melkoisen vetovastuun elämästäsi. Entä jos hän ei olekaan oikeassa? Entä jos hänellä on huono päivä (sillä ihmisiähän me kaikki olemme)? Sinun tehtäväksesi jää päättää, uskotko hänen sanomaansa vai et. Mutta millaisia eväitä saat tällaisesta tulkinnasta elämääsi?

Onneksi tarot- ja oraakkelikortit ovat paljon enemmän kuin pelkkä ennustusväline! Ne loistavat erityisesti psykologisessa ja intuitiivisessa työskentelyssä, jossa halutaan sukeltaa pintaa syvemmälle ja tutkia asioita monesta eri näkökulmasta. Korttien arkkityyppiset kuvat auttavat tulkitsijaa ja kysyjää ohittamaan pinnallisen ”small talk” -tason, ja johdattavat heidät suoraan asian ytimeen. Sinne elämän ja ihmisyyden tärkeiden kysymysten äärelle, joiden tutkiminen kasvattaa, eheyttää, parantaa ja voimaannuttaa.

TAROTTULKINTAA AVAIMET KÄTEEN -PERIAATTEELLA

Tarottulkitsijana olen vannoutunut voimaannuttavan tulkintatavan kannattaja. Se tarkoittaa, että katsoinpa kortteja itselleni tai muille, en tee niiden avulla ennustuksia tai anna suoria toimintaohjeita. Sen sijaan pyrin hahmottamaan suuntaviivoja ja mahdollisuuksia – ovia, joita kysyjälle on sillä hetkellä tarjolla hänen elämänpolullaan. Saatan myös vilauttaa avaimia noihin oviin, mutta kysyjän päätettäväksi jää, tarttuuko hän vinkkeihini vai ei.

Näkemykseni mukaan elämä on suuri seikkailu ennalta kartoittamattomassa maisemassa. Se on jokaiselle ihmiselle yksilöllinen kokemus, jossa mikään reitti ei ole yksiselitteisesti ”oikea” tai ”väärä”. Niinpä valmista karttaa (toimintaohjeita) ei voi antaa, eikä määränpäätä voi tietää ennakolta. Se muokkautuu matkan varrella sen mukaan, millaisia valintoja teemme.

Tarkoittaako tämä sitä, ettei mistään voi sanoa mitään varmaa? Että olemme täysin sattuman riepoteltavana?

Ei, sillä elämäksi kutsutulla seikkailulla on tarkoitus. Mikä tämä tarkoitus on – mikä on elämän tarkoitus! – on yksi suurista henkisistä kysymyksistä, johon jokainen henkisen polun kulkija etsii omaa vastaustaan. Yhdelle se voi olla valaistuminen tai eheytyminen, toiselle rakkaus tai onnellisuus, ja kolmannelle tärkeiden elämänläksyjen oppiminen karman puhdistamiseksi.

Mielestäni ei ole niin tärkeää tietää, mikä se oman elämän tarkoitus on, vaan pohtia miten sitä kohti on parasta navigoida. Onneksi meillä jokaisella on sisällämme Kompassi, joka tietää aina oikean suunnan. Se on Sydämen Viisaus, joka ohjaa meitä intuition kautta kohti oikeaa polkua, ja kohti todellista itseämme.

Voimaannuttavan tarottulkinnan tärkeänä tavoitteena onkin vahvistaa kysyjän luottamusta omaan Sisäiseen Viisauteensa ja intuitionsa johdatukseen. Uskon vakaasti, että jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Olipa kysyjän tilanne kuinka sumuinen ja epäselvän oloinen tahansa, vastaukset ovat löydettävissä hänen sisimmästään.

Toisinaan kiireinen elämänrytmi, järkeilevä ego tai myrskyävät tunteet estävät ihmistä kuulemasta sisäistä johdatustaan, ja silloin tarotkortit ovat loistava apuväline. Ne nostavat pintaan eli tietoisen mielen tasolle sellaisia näkökulmia, tunteita ja energioita, jotka ovat painuneet liiaksi taka-alalle. Näin saadaan mahdollisuus katsoa tilannetta uusin silmin, ja sukeltaa tarvittaessa aina ongelman alkujuurille saakka.

Kun emme tyydy pikaratkaisuihin vaan katsomme pintaa syvemmälle, löydämme avaimet todelliseen kasvuun ja eheytymiseen.

Voimaannuttava tarottulkinta vahvistaa kysyjän itseluottamusta, ja kannustaa häntä ottamaan vastuuta omasta onnellisuudestaan. Se muistuttaa häntä siitä, että aina – AINA! – on olemassa vaihtoehtoja. Ja että Sisäisen Viisautensa ansiosta hän on täysin kykenevä tekemään oman elämänpolkunsa kannalta oikeat ratkaisut.

VOIMAANNUTTAVAN TAROTTULKINNAN OMINAISUUKSIA

• Se painottaa kysyjän Sisäistä Viisautta oikeiden ratkaisujen tekemisessä.
• Se ei anna kyllä/ei -tyyppisiä vastauksia, vaan kartoittaa erilaisia mahdollisuuksia.
• Se esittelee useita mahdollisia suuntia ja/lopputuloksia, joita kysyjä voi halutessaan lähteä tutkimaan.
• Se aktivoi kysyjää inspiroitumaan, tutkimaan ja kokeilemaan.
• Se vahvistaa kysyjän itseluottamusta, ja rohkaisee häntä ottamaan vastuuta omasta elämästään.
• Se muistuttaa kysyjää valinnanvapaudesta: omien valintojensa kautta ihminen muovaa jatkuvasti tulevaisuuttaan.
• Se kannustaa kysyjää luomaan pöydälle nousevista korteista myös omia tulkintoja ja huomioita; tarottulkitsija toimii esittelijänä ja viestikanavana korttien ja kysyjän välissä, ja avaa tarvittaessa esimerkiksi symbolien merkitystä.
• Se ei passivoi, lamaannuta, rajoita, pelottele tai poissulje… vaan aktivoi, inspiroi, rohkaisee, kannustaa ja avaa uusia näkökulmia.

NÄIN TEET VOIMAANNUTTAVAN TAROTTULKINNAN

Halutessasi tehdä itsellesi tai ystävällesi voimaannuttavan tarottulkinnan, toimi näin:

1. Valitse tulkinnalle sopiva ajankohta

Jotta tarottulkinta olisi mahdollisimman voimaannuttava kokemus, kannattaa erilaiset häiriötekijät pyrkiä minimoimaan ennakolta. Kiire, stressi, väsymys, nälkä ja jano saavat huomion herpaantumaan. Meluisa ympäristö ja lukuisat keskeytykset eivät myöskään edistä keskittymistä.

2. Kerro, miten homma toimii

Jos teet tarottulkinnan jollekin toiselle, kannattaa jo etukäteen tuoda esille oma tapasi tulkita kortteja. Näin varmistat, ettet joudu tekemään mitään sellaista mikä ei ole sinun juttusi (kuten ennustamaan kysyjän lapsilukua), eikä kysyjä joudu pettymään odotuksissaan.

Minulla on tapana korostaa, etten käytä tarotkortteja ”kiveenhakatun” tulevaisuuden ennustamiseen, vaan mahdollisuuksien kartoittamiseen. En myöskään käytä kortteja kolmannen osapuolen tirkistelyyn (esim. mitä exäni puuhailee nykyään? -tyyppiset kysymykset) tai muuhun epäkunnioittavaan tarkoitukseen.

3. Taustoita tilannetta riittävästi

Myös tämä kohta koskee tilannetta, jossa tulkitset kortteja jollekin toiselle. Ihmiset haluavat melko usein yleisen tulkinnan, eli he haluavat että tulkitset heille kortteja ilman etukäteen esitettyä kysymystä tai taustatietoja.

Yleinen tulkinta on mielestäni ihan okei, jos kysyjällä ei ole sen kummempaa asiaa mielessään, vaan hän haluaa saada väljiä suuntaviivoja niihin aiheisiin, joita kortit haluavat nostaa esille.

Huomattavasti hedelmällisempi lähtökohta voimaannuttavalle tarottulkinnalle on kuitenkin riittävä tilannekartoitus.

Kun kysyjä taustoittaa tulkintaa kertomalla hieman itsestään ja elämästään, tämä helpottaa monella tavalla tulkinnan tekemistä. Tilannekuvan ansiosta pystyt auttamaan kysyjää hyvän kysymyksen muotoilussa, valitsemaan tilanteeseen parhaiten sopivan tarotpöydän ja keskittymään mahdollisimman selkeän vastauksen saamiseen.

4. Muotoile kysymys oikein

Suora kysymys, johon on vain kaksi mahdollista vastausta (kyllä tai ei), toimii kokemukseni mukaan heikosti tarotkorttien kanssa. Ensinnäkään tarotpakasta ei löydy sellaisia kortteja, jotka vastaisivat yksiselitteisesti joko ”kyllä” tai ”ei”, vaan jokainen kortti sisältää monia erilaisia merkitystasoja.

Toisekseen, suoraan kysymykseen saamasi suora vastaus supistaa tulkinnan lyhyeen, kaventaa näköalojasi ja saattaa pahimmassa tapauksessa saada sinut tuntemaan toivottomuutta tulevaisuutesi suhteen.

Voimaannuttavan vastauksen saamiseksi tarotkorteilta kannattaakin kysyä selkeä kysymys, joka on muotoiltu oikein. Tällainen kysymys alkaa esimerkiksi sanoilla miten, kuinka tai millaisia.

Otetaan esimerkki. Kysyjä tuntee epämääräistä tyytymättömyyttä nykyistä työtään kohtaan. Hän haluaa selvittää, missä ongelma piilee, ja mitä hänen tulisi tehdä tilanteen kohentamiseksi. Suora kysymys: Onko nykyinen työpaikka minulle väärä? Voimaannuttava kysymys: Miten voisin muuttaa työtilannettani niin, että se olisi minulle mahdollisimman antoisa?

Pohdi hetki, millaisia vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin voisi nousta, niin ymmärrät mitä tarkoitan.

Tehdessäsi tulkintoja itsellesi ja muille on tärkeää huomioida, että tarotkortit vastaavat juuri sillä tarkkuudella, millä niiltä kysytään. Mitä tarkemmin kysyt, sen tarkemman vastauksen saat.

Lisää vinkkejä kysymyksen muotoiluun löydät tästä artikkelista.

5. Valitse sopiva tarotpöytä

Tarotpöydän valinta riippuu kysymyksestä. Voit valita valmiin mallin (esimerkiksi tilanne – tee enemmän – tee vähemmän), tai suunnitella pöydän itse.

Enemmän kortteja ei automaattisesti takaa parempaa vastausta, vaan pöydän laajuus tulee suhteuttaa kysymykseen. Jos kysymys on selkeä ja siihen kaivataan mahdollisimman selkeää vastausta, kannattaa pitäytyä 3 – 5 kortin pöydässä.

Sen sijaan jos kysymys on monitahoinen ja rönsyilevä, ja tilanteeseen kaivataan uusia ideoita ja näkökulmia, voi jokin laajempi pöytä kuten Kelttiläinen Risti olla hyvä valinta.

6. Kiinnitä huomiota siihen, millaisia ilmaisuja käytät

Voimaannuttavaa tarottulkintaa tehdessäsi sinun on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten käännät korttien viestejä itsellesi tai ystävällesi. Kortin viesti ei pohjimmiltaan muutu miksikään vaan kyse on siitä, miten ilmaiset asian eli millaisia sanoja ja fraaseja käytät.

Suosittelen lämpimästi välttämään käskymuotoa (hae yliopistoon, ota ero, vaihda työpaikkaa), ja sellaisia ilmaisuja kuin ”aina”, ”ei ikinä” ja ”sinun täytyy”. Tällainen kielenkäyttö ei ole voimaannuttavaa, vaan rajoittavaa. Kortteja tulkitessa on hyvä pyrkiä olemaan ystävällinen ja kunnioittava, ja välttää kaikenlaista määräilyä ja päsmäröintiä.

Sen sijaan on hyvä korostaa kysyjän valinnanvapautta, ja esitellä erilaisia mahdollisuuksia. ”Kortit kutsuvat sinua pohtimaan…” ”Vaikuttaa siltä, että näköpiirissä on… ”On mahdollista, että jos teet näin niin tapahtuu näin…” Muista, ettet ole antamassa toimintaohjeita, miten päästä (sinun mielestäsi) oikeaan ratkaisuun. Olet esittelemässä vaihtoehtoja, joiden pohjalta kysyjä voi itse toimia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Tehdessäni tarottulkintaa, minulla on tapana käydä aluksi jokainen kortti yksitellen lävitse. Esittelen lyhyesti kunkin kortin perusmerkitykset, jotta kysyjälle muodostuu mahdollisuus tehdä myös omia tulkintoja. Tämän jälkeen avaan jokaisesta kortista niitä merkityksiä, jotka vaikuttavat resonoivan erityisen hyvin kysyjän tilanteeseen, ja jotka kommunikoivat muiden pöydällä olevien korttien kanssa.

7. Anna kotiläksyjä

Voimaannuttavan tarottulkinnan tavoitteena on inspiroida ja rohkaista kysyjää ottamaan vastuuta omasta elämästään.

Samalla kun esittelet tilanteeseen uusia näkökulmia korttien pohjalta, on paikallaan esitellä myös muutama konkreettinen askel, joiden avulla kysyjä voi halutessaan lähteä ratkaisemaan ongelmaansa tai edistämään onnellisuuttaan.

Varo olemasta liian määräilevä tai kaikkitietävä. Mieti, miten neuvoisit parasta ystävääsi vastaavassa tilanteessa. ”Voisi olla hyödyllistä kokeilla esimerkiksi…”

Aktivoi kysyjän omaa intuitiota, vahvista hänen itseluottamustaan, ja tarjoa ratkaisun avaimia.

LOPUKSI

Voimaannuttava tarottulkinta on tekniikka, joka pohjautuu ajatukseen siitä, että jokainen ihminen on itse vastuussa omasta onnellisuudestaan. Sen tavoitteena on muistuttaa kysyjää siitä, että ratkaisun avaimet ovat hänen omissa käsissään, ja rohkaista häntä aktiivisesti tarttumaan niihin.

Olen käyttänyt voimaannuttavaa tulkintatapaa tarot- ja oraakkelikorteille, mutta uskoisin että sitä voi aivan hyvin soveltaa myös muiden henkisten työvälineiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi heiluri, riimut ja käden viivoista tulkitseminen.

Onko sinulla kokemusta erilaisista tulkintatavoista joko korttien tai muiden välineiden osalta? Olisi kiinnostavaa kuulla niistä, joten hyvä ja kommentoi alle!

♥ Anna ♥

Tässä artikkelissa käytetyt kuvat ovat omia (ethän käytä ilman lupaa), lukuunottamatta kuvaa kompassista (Unsplash). Kuvissa esiintyvät tarotpakat: Morgan-Greer Tarot ja Thoth Tarot.

LUE LISÄÄ:

Tarotin ABC: Top 3 vinkkiä, mitä tarotkorteilta kannattaa kysyä

Tarotin ABC: Viisi vinkkiä tarotpakan valintaan

Tarotin ABC: Mitä tarot on? (osa 1)

Tarotin ABC: Mitä tarot on? (osa 2)

LATAA KUUTYÖKIRJA + TOTEUTA UNELMASI!
Kuutyöskentelyn avulla syvennät itsetuntemustasi, vahvistat yhteyttä luontaisiin sykleihisi, ja edistät tavoitteidesi saavuttamista. Ilmaisesta, 29-sivuisesta Kuutyökirjasta löydät parhaat työvälineet kuutyöskentelysi tueksi. Lisää vinkkejä ja kuutietoutta saat 1 - 2 kertaa kuukaudessa ilmestyvässä uutiskirjeessä suoraan sähköpostiisi.
En pidä roskapostista. Voit luottaa siihen, ettei sähköpostiosoitettasi käytetä muihin tarkoituksiin.

Mitä mieltä olet? Jätä kommentti!

TEE SÄHKÖPOSTITILAUS BLOGIIN

Kirjoita sähköpostiosoite, jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.